Åbningstider & Priser

Åbningstider

Mandag - torsdag  7 - 16.30

Fredag   7 - 16

Der kan dog være mulighed for at lave særaftaler, så ring endelig og hør, hvis I har behov for andre tider. Jeg er ofte meget fleksibel :-)

Priser

En plads hos mig koster 2487 kr. om måneden i egenbetaling.

Der gives tilskud fra kommunen på 6013 kr, som overføres automatisk til din nem-konto.

Der er betaling 12 måneder om året, og der betales forud.

Aftalen er inklusiv bleer, vådservietter, zinksalve, solcreme og diverse.

Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt, med minimum en måneds varsel og gælder altid den løbende måned, samt en hel måned frem til den 1.

Rabat

Der ydes tilskud og søskenderabat fra kommunen, men der ydes ikke økonomisk friplads ved privat pasning. Aalborg kommune fører tilsyn med dagplejen mindst to gange årligt, både anmeldte og uanmeldte besøg.

Ferie

Jeg holder årligt ca 30 dages ferie - ferieplanen udleveres hvert år i december, og for et helt år ad gangen.